Отворени позиции

ОГЛАС ЗА РАБОТА: КОНТРОЛОР НА МАТЕРИЈАЛИ И ЗАЛИХИ

Работна позиција исполнета со комуникација, предизвици, проектни и работни задачи и можности како за личен развој така и за кариера.   Што е тоа што бараме: ВСС – VII/1 степен, Одлични у...

19 септември 2018

ОГЛАС ЗА РАБОТА: КОМЕРЦИЈАЛИСТ – УНАПРЕДУВАЧ НА ПАЗАРОТ ЗА ПРИЛЕП

Работна позиција исполнета со комуникација, предизвици, проектни и работни задачи и можности како за личен така и за кариерен развој.   Што е тоа што го бараме: Висока стручна подготовка (В...

19 септември 2018

ОГЛАС ЗА РАБОТА: КОМЕРЦИЈАЛИСТ – УНАПРЕДУВАЧ НА ПАЗАРОТ ЗА КУМАНОВО

Работна позиција исполнета со комуникација, предизвици, проектни и работни задачи и можности како за личен така и за кариерен развој.   Што е тоа што го бараме: Висока стручна подготовка (В...

19 септември 2018

ОГЛАС ЗА РАБОТА: КОМЕРЦИЈАЛИСТ – УНАПРЕДУВАЧ НА ПАЗАРОТ ЗА КАВАДАРЦИ И ГЕВГЕЛИЈА

Работна позиција исполнета со комуникација, предизвици, проектни и работни задачи и можности како за личен така и за кариерен развој.   Што е тоа што го бараме: Висока стручна подготовка (В...

19 септември 2018

ОГЛАС ЗА РАБОТА: ФИНАНСИСКИ АНАЛИТИЧАР

Работна позиција исполнета со предизвици, проектни и работни задачи и наменски обуки.   Што е тоа што бараме: Висока стручна спрема – ВСС, со предност од областа на финансиите (финансиски ме...

4 септември 2018

СЛОБОДНИ ПОЗИЦИИ: ДЕЛОВЕН АСИСТЕНТ

Работна позиција исполнета со комуникација, предизвици, проектни и работни задачи и можности за личен и кариерен развој.   Што е тоа што го бараме: ВСС – VII/1 степен. Одлични вербални и...

6 јули 2018

ОГЛАС ЗА РАБОТА: ОПЕРАТОР ВО ЕНЕРГЕТИКА

Работна позиција исполнета со комуникација, предизвици, проектни и работни задачи и можности за личен и кариерен развој.   Што е тоа што го бараме: Високо образование или Средна стручна спр...

13 јуни 2018

ОГЛАС ЗА РАБОТА: СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА НАБАВКИ

Доколку сте подготвени за истражување, анализирање и преговарање тогаш имаме одлична работна позиција исполнета со предизвици, проектни и работни задачи, наменски обуки. Како специјалист за набавки ќе...

7 јуни 2018

ОГЛАС ЗА РАБОТА: РАКОВОДИТЕЛ НА ТИМ ВО КОНТАКТ-ЦЕНТАР

Работна позиција исполнета со комуникација, предизвици, проектни и работни задачи, но и можности за личен и кариерен развој.   Што е тоа што го бараме:  Високо образование;  3 години ...

30 мај 2018

ОГЛАС ЗА РАБОТА: КОМЕРЦИЈАЛИСТ – УНАПРЕДУВАЧ НА ПАЗАРОТ ЗА СИТЕ ГРАДОВИ ВО МАКЕДОНИЈА

Работна позиција исполнета со комуникација, предизвици, проектни и работни задачи и можности за личен и кариерен развој.   Што е тоа што го бараме: Висока стручна подготовка (ВСС) ќе се сме...

22 мај 2018

ОГЛАС ЗА РАБОТА: КОМЕРЦИЈАЛИСТ – УНАПРЕДУВАЧ НА ПАЗАРОТ ЗА БИТОЛА, РЕСЕН И СТРУМИЦА

Работна позиција исполнета со комуникација, предизвици, проектни и работни задачи и можности за личен и кариерен развој.   Што е тоа што го бараме: Висока стручна подготовка (ВСС) ќе се сме...

26 март 2018

ОГЛАС ЗА РАБОТА: КОМЕРЦИЈАЛИСТ – УНАПРЕДУВАЧ НА ПАЗАРОТ ЗА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА, КОЧАНИ, ВИНИЦА И ДЕЛЧЕВО

Работна позиција исполнета со комуникација, предизвици, проектни и работни задачи и можности за личен и кариерен развој.   Што е тоа што го бараме: Висока стручна подготовка (ВСС) ќе се сме...

19 март 2018

ОГЛАС ЗА РАБОТА: СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОМОЦИИ ВО SAP СИСТЕМОТ

Работна позиција исполнета со комуникација, предизвици, проектни и работни задачи и можности за личен и кариерен развој.   Што е тоа што го бараме: Висока стручна подготовка (ВСС), Економск...

14 март 2018

ОГЛАС ЗА РАБОТА: КОМЕРЦИЈАЛИСТ – УНАПРЕДУВАЧ НА ПАЗАРОТ ЗА ПРИЛЕП И КИЧЕВО

Работна позиција исполнета со комуникација, предизвици, проектни и работни задачи и можности за личен и кариерен развој.   Што е тоа што го бараме: Висока стручна подготовка (ВСС) ќе се сме...

7 февруари 2018

ОГЛАС ЗА РАБОТА: ФИНАНСИСКИ АНАЛИТИЧАР

Работна позиција исполнета со предизвици, проектни и работни задачи и наменски обуки. Што е тоа што бараме: Висока стручна подготовка - ВСС, со предност од областа на финансиите (финансиск...

29 јануари 2018

ОГЛАС ЗА РАБОТА: СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ТАЛЕНТИ И РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Работна позиција исполнета со комуникација, предизвици, проектни и работни задачи и можности за личен и кариерен развој.   Што е тоа што бараме: Високо Образование (BSc) во областа на опште...

3 јануари 2018

ОГЛАС ЗА РАБОТА: КОМЕРЦИЈАЛИСТ – УНАПРЕДУВАЧ НА ПАЗАРОТ

Работната позиција важи за сите градови во Македонија: за Битола, Кавадарци, Неготино, Велес и Гевгелија, Кочани и Штип.   Работна позиција исполнета со комуникација, предизвици, проектни и...

22 ноември 2017

ОГЛАС ЗА РАБОТА: ИНЖЕНЕР ВО КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ НА ПИВО

Работна позиција исполнета со предизвици, проектни и работни задачи, наменски обуки, со цел да обезбеди потребен квалитет во процесот на производство на пиво, почнувајќи од влезни суровини, третирана ...

3 ноември 2017

ОГЛАС ЗА РАБОТА: МЕНАЏЕР НА КОРПОРАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ

Работна позиција исполнета со предизвици, проектни и работни задачи и наменски обуки.   Што е тоа што го бараме: Универзитетско образование; Минимум 5 години искуство во полето на комуни...

31 октомври 2017

ОГЛАС ЗА РАБОТА: ТРЕЈД МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕР НА КАНАЛ

Работна позиција исполнета со предизвици, проектни и работни задачи и наменски обуки. Што бараме Висока стручна подготовка ВСС. Најмалку 5 години работно искуство во областа на маркетинг ил...

24 октомври 2017

ОГЛАС ЗА РАБОТА: СМЕТКОВОДИТЕЛ ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

Работна позиција исполнета со предизвици, проектни и работни задачи, наменски обуки.   Што е тоа што бараме: Висока стручна подготовка – ВСС VII/1 од областа на сметководството и финан...

21 септември 2017

ОГЛАС ЗА РАБОТА: СЛУЖБЕНИК ЗА ПРОДАЖБА ВО АДМИНИСТРАТИВЕН ОДДЕЛ

Работна позиција исполнета со предизвици, проектни и работни задачи и наменски обуки. Што е тоа што го бараме: Високо образование Одлично познавање на англискиот јазик Одлично познавање ...

26 јули 2017

ОГЛАС ЗА РАБОТА: СЛУЖБЕНИК ЗА ПРОДАЖБА ВО АДМИНИСТРАТИВЕН ОДДЕЛ

Работна позиција исполнета со предизвици, проектни и работни задачи и наменски обуки. Што е тоа што го бараме: Високо образование Одлично познавање на англискиот јазик Одлично познавање ...

26 јули 2017

ОГЛАС ЗА РАБОТА: МЕНАЏЕР ЗА ДАНОЦИ

Работна позиција исполнета со предизвици, проектни и работни задачи и наменски обуки.   Што е тоа што го бараме: Универзитетска диплома, Економски факултет како минимум (даноци, сметко...

28 јуни 2017

ОГЛАС ЗА РАБОТА: ФИНАНСИСКИ АНАЛИТИЧАР

Работна позиција исполнета со предизвици, проектни и работни задачи и наменски обуки. Што е тоа што бараме: Висока стручна подготовка - ВСС, со предност од областа на финансиите (финансиски ме...

8 октомври 2016

Пивара Скопје нуди шанса за пракса
на студенти во Република Македонија во различни сектори.

АПЛИЦИРАЈте ЗА СТУДЕНТСКА ПРАКСА

Полна чаша на Instagram