Солидарност

Постојано ја градиме нашата соработка со националниот Црвен крст.Ова партнерство со заедницата ни овозможува брза реакција во случај на непогоди преку достава на безбедна вода за пиење преку нашиот логистички систем.

Нашите напори во 2015 година во текот на поплавите кои ја зафатија земјата, немилите настани во Куманово и мигрантската криза се само неколку специфични примери за нашата поддршка на заедницата и на загрозените лица.

НАШАТА СТРАТЕШКА ОПРЕДЕЛБА ЗА СОЛИДАРНОСТ И ХУМАНОСТ

“Секој од нас чувствува дека она што го прави е само една капка во океанот. Но ако не правиме ништо, океанот ќе биде посиромашен за таа една капка.” Мајка Тереза Скопје, 26 август 1910 – Кал...

20 декември 2015

Полна чаша на Instagram