Социоекономско влијание

Врз основа на нашата основна дејност, имаме важно социоекономско влијание преку генерирањето приходи за вработените, за добавувачите и плаќање даноци за во државниот буџет.

ПРЕЗЕНТИРАНА ПРВАТА СТУДИЈА ЗА СОЦИО-ЕКОНОМСКОТО ВЛИЈАНИЕ НА ПИВАРА СКОПЈЕ

Повеќе од 44 милиони евра за домашната економија и 21 милион евра во буџетот годишно од Пивара Скопје. Со своето работење Пивара Скопје годишно создава 44,6 милиони евра бруто додадена вредност...

29 ноември 2017

ВО ПИВАРА СКОПЈЕ ЗРАЧИ ЉУБОВТА НА ВРАБОТЕНИТЕ КОН КОМПАНИЈАТА И ПРОИЗВОДИТЕ КОИ ГИ ПРОИЗВЕДУВААТ

По вокација новинар, по образование историчар, нашиот соговорник Дејан Азески е автор на првата едиција “Историјата на македонската економија” која својата промоција ја имаше на 16 февруари, годин...

20 февруари 2017

ГОСТИ ВАР ? ВАР ВАР !

Гостивар е град со богата историја и култура. Град  на кој се наоѓа почетокот на течението на најголемата река во нашата држава Вардар, изворот Вруток, опколен со двете најубави планини Шар Планин...

23 јануари 2017