Политика за приватност и колачиња

Вовед

Со оваа веб страница www.polnacasa.mk  раководи Пивара Скопје, дел од Групацијата Coca – Cola Hellenic и HEINEKEN N.V., со седиште во Скопје, Република Македонија, на ул. 808 бр.12, Скопје 1000.

Сите упатувања до ‘нашите, ‘нас’, ‘ние’, или ‘компанијата’ во рамките на оваа политика и во рамките на известувањето за избор, се сметаат дека се однесуваат на Пивара Скопје, како што е соодветно.

Пивара Скопје е посветена на заштита на приватноста на сите посетители на www.polnacasa.mk   и заштита на сите лични податоци кои можете да ги доставите до нас.

Ова Известување за приватност и колачиња има за цел да Ви помогне да разберете како постапуваме со личните податоци кои ги добиваме од Вас. Со тоа што обезбедувате лични податоци до нас, Вие го потврдувате Вашето прифаќање на нашето Известување за приватност и колачиња и се согласувате дека ние можеме да ги собираме, користиме и откриваме Вашите лични податоци како што е опишано во ова Известување за приватност и колачиња. Доколку не се согласувате со ова Известување, Ве молиме не ги доставувајте Вашите лични детали до нас.

Ова известување за Политиката за приватност и колачиња ги опфаќа следниве области:

Што се лични податоци?

Лични податоци се информации за поединец кој може да се идентификува, како што е дефинирано о применливиот закон,  како што е името, е-меил и телефонскиот број.

Лични податоци кои ги собираме од Вас и употреба на собраните податоци

Може да ја посетите оваа веб-страница без да ни кажете кои сте или да откриете било какви информации за Вас. Нашите веб сервери ги собираат изворните IP адреси, за ИТ причини и Ви овозможуваат да се поврзете со нашата платформа со цел да ги обезбедиме нашите услуги за Вас,  но не и е-адресите на посетителите. Покрај тоа, постојат делови од оваа веб страница каде треба да собираме Ваши лични податоци за одредена цел, како на пример да обезбедиме одредени информации кои сте ги побарале и таму каде што е потребно, да се регистрирате на нашата веб страница.

Ние го правиме ова преку употреба на онлајн формулари и секогаш кога ќе ни ги пратите по е-пошта Вашите детали. Ќе видите дека не е задолжително да доставите до нас дополнителни информации какви што бараме, затоа што не е неопходно или разумно со цел да ги обезбедиме до Вас услугите кои сте ги побарале.

 

Носител на податоците

              Собрани податоци

Цели на собирањето

Оправдување на собирањето

 

 

 

Посетител на нашата веб страница

IP адреси, име на домен, Вашата верзија на пребарувач и оперативен систем, податоци за сообраќајот, податоци за локација, веб записи.

да се измери бројот на посети, просечното поминато време на страната, посетените страници

легитимен интерес за мерење на употребата и за подобрување на содржината на нашата веб страница

 

име, адреса, е-меил примени од посетителот на нашата веб страница

да доставиме до Вас информации за нашите промотивни понуди, новости, настани (писма и други публикации), односи со инвеститори или примероци од нашите годишни извештаи и обработка на евиденцијата за претплатничката услуга (за корпоративна webcast услуга или за услугата за известување преку e-меил)

Вашата претходна согласност со означување на соодветното поле при обезбедувањето на Вашите лични податоци до нас

име, е-меил, број за контакт, број на факс, добиени од посетителот на нашата веб страница;

да одговориме на Вашите барања или да ги обработиме Вашите барања во однос на Вашите информации

да се преземат соодветни чекори на Ваше барање пред да се стапи во договор

Деловен купувач/ Добавувач

 

Име, адреса, број за контакт, број на факс, е-меил,  даночни податоци, банкарска сметка  добиени од нашиот деловен купувач/добавувач.

 

 
   

 


кредитоспособност, криминални / активности со измама, документи за лична идентификација, кредитен рејтинг, политички експонирана личност и листи со санкции.

за договори за продажба и снабдување на производи и услуги за нарачка, извршување на испорака, фактурирање, распределување на плаќања, обезбедување или примање на бараните производи и услуги и за маркетинг и промотивни иницијативи.

Борба против мито, борба против перење пари, санкции, Познавајте го својот клиент, Проверка на кредит и проверка за борба против измами

извршување на нашите меѓусебни договорни обврски или врз основа на нашиот легитимен интерес за извршување и развој на нашата деловна активност или согласност (по потреба) *.

 

усогласеност со законските обврски, извршувањето на договорот, согласност (доколку е обезбедена), легитимен интерес.

Потенцијален деловен купувач / Добавувач

име, адреса, број за контакт, број на факс, е-меил, даночни податоци, банкарска сметка; добиени од нашиот деловен клиент / снабдувач

 


кредитоспособност, криминални / активности со измама, документи за лична идентификација, кредитен рејтинг, политички експонирана личност и листи со санкции.

За пред-договорни проценки и проценки на потенцијални клиенти и добавувачи (на пр. тендер), и за маркетинг и промотивни иницијативи.

 

Борба против мито, борба против перење пари, санкции, Познавајте го својот клиент, Проверка на кредит и проверка за борба против измами

легитимен интерес.

 

 

 

усогласеност со законските обврски, согласност (по потреба), легитимен интерес.

Лице за контакт на купувачот / добавувачот

име, адреса, број за контакт, број на факс, е-меил, преференци за известување преку СМС, лични преференци;

За контакт со клиентот / добавувачот за деловни цели (на пр. нарачка, барање за услуга), за одржување на врските со купувачите, обезбедување ажурирања на купувачите за маркетинг и промотивни иницијативи.

извршување на нашите меѓусебни договорни обврски или врз основа на нашиот легитимен интерес за извршување и развој на нашата деловна активност или согласност (по потреба) *.

Потрошувач

име, адреса, број за контакт, број на факс и е-меил, број на лична карта и даночен Код

Ангажирање на потрошувачите во рекламирање или промотивни иницијативи

извршување на нашите услуги врз основа на условите за рекламирање или промотивни иницијативи

име, број за контакт, адреса и е-меил

да одговориме на пријавени проблеми со производи или прашања за нашите производи на бесплатната телефонска услуга за потрошувачи

легитимен интерес да се обезбеди квалитет и безбедност на нашите производи, да се обезбедат нашите услуги и да се обезбеди задоволство на нашите потрошувачи

Кандидат за работно место

 

 

 

Име, адреса, број за контакт, е-меил, стручни квалификации, искуство и образование; доставени од кандидатот за работа

 

 

 

 

Јавно достапни податоци на кандидатот за работа во врска со информации за контакт, социјални врски, професионални квалификации, искуство и образование

 

Снимање на видео интервју

 


Резултати од тестови и проценки за време на процесот на вработување

 

 

управување со информации на кандидатите со цел да се оцени Вашата апликација и да Ве контактираме преку телефон или е-пошта

 

 

 

Управување со информации на кандидатите, за подобрување, валидација и ажурирање на податоците на кандидатот за да се обезбеди валидност и комплетност

 

Да се спроведе процес на интервју

 

Управување со информации на кандидати, спроведување проценка на индивидуалните вештини и компетенции

легитимен интерес за оценување на Вашата апликација пред да склучите договор за вработување со нас

Согласност со цел да ги задржите вашите податоци за други можности за работа

 

 

Согласност

 

 

 

Согласност

 

 

Согласност

 

 

Што се однесува до сите лични податоци кои се потребни за извршување на нашиот договор со Вас/Вашата компанија, доколку не обезбедите до нас лични податоци, ние нема да може да ја обезбедиме бараната услуга како што е наведено погоре. Инаку, за сите обработки на податоци за кои сте дале Ваша согласност, Вие имате право да ја одбиете или да ја повлечете Вашата согласност во секое време, без никакво штетно влијание за било каков договор кој можете да го имате со нас.

Кога од Вас земаме лични податоци, како што е Вашето име и е-пошта, со Ваша согласност (на пример, преку употреба на онлајн формулари или преку е-пошта), ние ќе Ве информираме во текот на собирањето како ќе ги користиме тие лични податоци.

Откривања. Кои се примателите на Вашите лични податоци?

 

Категории на примател

Намена на споделувањето

Компании и/или трети страни даватели на услуги кои ги обработуваат податоците во наше име

За обезбедување на нашите производи и услуги

Кои било трети страни даватели на услуги која било подружница/поврзан субјект на Пивара Скопје ангажиран од нас во обезбедувањето на услуги кои сте ги побарале или сме ги побарале за горенаведените намени

Спроведување на услугите кои сте ги побарале

Деловен партнер


Спроведување на услугите кои сте ги побарале

Државни тела

За да се исполни законска обврска

Агенции за спроведување на законот

За да се исполни законска обврска

Наследници на нашиот бизнис или добавувачи

Спроведување на услугите кои сте ги побарале

Агенции за кредитни референции, агенции за спречување измами, компании и/или трети страни даватели на услуги кои обработуваат податоци во наше име

Борба против мито, борба против перење пари, санкции, Познавајте го својот клиент, Проверка на кредит и проверка за борба против измами

 

Доколку поднесете лични информации до нас, Вие се согласувате со таквото споделување.

Дали вашите лични податоци се пренесуваат надвор од ЕУ?

Coca-Cola HBC работи во многу земји, а со тоа вашите лични податоци, особено податоците што ги поднесувате преку секцијата Кариера, може да им се пристапи од персоналот или добавувачите во, префрлени и/или складирани на дестинација надвор од ЕУ во која законите за заштита на податоците може да бидат со понизок стандард отколку во ЕУ. Сепак, секогаш се трудиме да ги заштитиме вашите лични податоци на истото ниво на заштита доколку би останале во ЕУ, вклучително и нивното складинаре на високо ниво на безбедност и нивното користење во согласност со нашите упатства и за договорената цел(и ).

Одредени земји надвор од ЕУ се одобрени од Европската комисија за нивото на обезбедување на суштински еквивалентна заштита податоците со законите за заштита на податоците на ЕУ и затоа не се потребни дополнителни заштитни мерки за извоз на лични информации во овие јурисдикции (видете ја целосната листа овде http://ec.europa. eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). За земјите кои ги немаат овие одобренија (како Русија), наша задача е да побараме ваша согласност за обработка или ќе ги обработиме според договорните услови одобрени од Европската комисија кои наметнуваат еквивалентни обврски за заштита на податоците директно на примачот, освен ако не ни е дозволено според важечкиот закон за заштита на податоците да се направат трансфери без такви формалности.

Ве молиме да нè контактирате преку формата Контактирајте нè, доколку сакате да видите копија од специфичните заштитни мерки кои се применуваат при обработката на вашите лични податоци.

Сите страни надвор од ЕУ на кои ќе им бидат пренесени личните податоци ги обработуваат, ги пополнуваат и испорачуваат нарачките и обезбедуваат услуги во име на Пивара Скопје. Пивара Скопје може да пренесе збирни информации за користењето на нашата страница на трети страни, но тоа нема да вклучува информации што може да се користат за да се идентикифуваат посетителите. Го задржуваме правото да ги откриеме вашите лични податоци како што се бара со закон, или кога сметаме дека откривањето е неопходно за заштита на нашите права и/или усогласување со судска постапка, судски налог, барање од регулатор или кој било друг правен процес што ни е достапен.

Доколку податоците не бидат побарани со Закон, поинаку нема да се споделуваат, продаваат или дистрибуираат какви било лични податоци без ваша согласност.

Доколку нашата компанија стане заедничко вложување со или е продадена или споена со друг деловен субјект, во тој случај личните податоци ќе бидат споделени на нашите нови деловни партнери или сопственици.

Како ги заштитуваме Вашите лични податоци

Корисници на возраст од 16 години и помлади

Доколку сте на возраст од 16 години или сте помлади, побарајте дозвола од Вашиот родител или старател пред да ни обезбедите лични податоци. Корисниците без ваква согласност не смеат да ни обезбедат лични податоци.

Други веб-страници

Нашата веб-страница содржи линкови до други веб-страници кои се надвор од нашата контрола и не се покриени со ова Известување за приватност и колачиња. Доколку пристапите на други страници користејќи ги обезбедените линкови, операторите на тие страници може да соберат информации од Вас кои тие ќе ги користат во согласност со нивните Политики за приватност, кои може да се разликуваат од нашите. Не преземаме никаква одговорност или обврска за нивните политики или обработката на Вашите лични податоци. Ве охрабруваме да ги прочитате известувањата за приватност и колачиња и правилата и условите на кои било поврзани, упатувани или веб-страници поврзани со интерфејс, на кои ќе влезете пред да поднесете лични податоци на веб-страниците на таквите трети страни.

Безбедност на собрани податоци и чување на податоци

Користиме строги физички, електронски и административни безбедносни мерки за заштита на Вашите податоци од пристап од страна на неовластени лица и против незаконска обработка, случајна загуба, уништување и оштетување и онлајн и офлајн. Ќе ги чуваме Вашите податоци колку што е потребно заради собирање и потоа ќе ги чуваме Вашите податоци сѐ додека тоа се бара со законот.

Пивара Скопје ги задржува личните податоци во формат за идентификација само за интервалот што е неопходен, идентификуван со целите на обработката за кои се собираат податоците.

Пивара Скопје не смее да ги чува личните податоци подолго од потребното за да ги исполни идентификуваните законски деловни цели или онолку колку што се бара со важечкиот закон.

Пивара Скопје воспоставува период на задржување на лични податоци во согласност со релевантните закони и прописи како дел од евиденцијата за активности за обработка.

Пивара Скопје мора да ги оправда барањата за зачувување лични податоци за периоди подолги од максималниот период на задржување, согласно деловните и регулаторните побарувања, доколку тоа се бара.

Некои податоци мора да бидат зачувани со цел да се заштитат интересите на компанијата, да се зачуваат доказите и генерално да сообразуваат со добрите деловни практики. Некои причини за задржување на податоците вклучуваат:

• Судски спор

• Истрага за несреќи

• Истрага за безбедносни инциденти

• Регулаторни барања

• Зачувување на интелектуалната сопственост

 

Преноси и откажувања преку интернет

Иако Пивара Скопје користи разумни мерки за заштита од вируси и други штетни компоненти, природата на интернетот е таква што е невозможно да се осигура дека Вашиот пристап до веб-страницата ќе биде непрекинат или без грешки, или дека таа веб-страница, нејзините сервери или е-пошта која може да ја испратиме ќе бидат без вируси или други штетни компоненти. 

Контактирање со нас и Вашите права на пристап и ажурирање на Вашите лични податоци

Пристап до, ажурирање и бришење на податоци

Имате право на увид во личните податоци кои ги чуваме за Вас; може исто така да побарате од нас да ги направиме потребните промени за да осигураме дека се прецизни и за да бидат тековни или да ги избришеме личните податоци кои ги имаме за Вас. Може исто така да не информирате доколку би сакале да го ограничите обработувањето на податоци или за да се спротивставите на обработувањето на личните податоци кои ги имаме за Вас. Доколку сакате да го сторите тоа, контактирајте не со користење на деталите за контакт обезбедени во делот Контакт (contact.pivara.skopje@cchellenic.com или DataProtectionOffice@cchellenic.com). Исто така имате право да ги обезбедите личните податоци кои ги чуваме за Вас на друг давател на услуги по Ваш избор.

Повлекување на согласноста

Доколку побараме Ваша согласност за обработка на личните податоци кои ги имаме за Вас, може да ја повлечете Вашата согласност во секое време, без да влијае на законитоста на обработката врз основа на согласност пред повлекувањето. Доколку сакате да го сторите тоа, Ве молиме контактирајте со нас користејќи ги деталите за контакт обезбедени во делот Контакт подолу, на contact.pivara.skopje@cchellenic.com или на DataProtectionOffice@cchellenic.com.

Жалба

Имате право да поднесете жалба пред Националниот орган за заштита на податоци со испраќање на Вашето барање до Дирекцијата за заштита на личните податоци - https://www.dzlp.mk/

Контактирајте нѐ

Доколку имате некакви коментари, прашања или барања поврзани со нашето користење на Вашите лични податоци или какви било прашања во врска со ова Известување за приватност и колачиња, контактирајте нѐ нас користејќи ги следните е-меил адреси: contact.pivara.skopje@cchellenic.com или DataProtectionOffice@cchellenic.com. Со задоволство ги  очекуваме Вашите прашања и кои било предлози кои може да ги имате за нашето Известување за приватност и колачиња.

За официјално остварување на вашите права во однос на вашите лични податоци што ги обработуваме, ве молиме, доставете барање до пристапот до следниот линк или контактирајте со нас користејќи ги следните е-меил адреси:

contact.pivara.skopje@cchellenic.com или DataProtectionOffice@cchellenic.com

Како ќе се прават промени кон оваа Политика за приватност и Политиката за колачиња

Периодично проверувајте го ова Известување за приватност и колачиња за да бидете информирани за какви било промени. Иако го задржуваме правото да ја изменуваме или дополнуваме оваа политика, ќе Ви обезбедиме известување на оваа веб-страница за какви било големи промени најмалку 30 дена по промената и, каде што е соодветно, преку известување по е-меил.

Полна чаша на Instagram