Резултати од таг: heineken

STRONGBOW AND APPLE BANDIT – A NEW NATURAL CIDER REFRESHMENT FROM PIVARA SKOPJE

Pivara Skopje is launching into a new category of drinks on the market - Cider. Cider is one of the world's most popular low-alcohol refreshment beverages. Pivara Skopje is launching two cider bra...

20 мај 2019

STRONGBOW И APPLE BANDIT – НОВО ПРИРОДНО САЈДЕР ОСВЕЖУВАЊЕ ОД ПИВАРА СКОПЈЕ

Пивара Скопје на пазарот лансираше нова категорија пијалаци - САЈДЕР. Сајдерот е еден од најпопуларните нискоалкохолни освежителни пијалаци во светот. Пивара Скопје лансира два сајдер брендa од по...

20 мај 2019

PIVARA SKOPJE CONFIRMS ITS SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE BUSINESS MODEL

With great commitment, this year too, Pivara Skopje joined the marking of Global Beer Responsibility Day – 16 September. The initiative for this day that globally highlights the efforts and continuous...

16 септември 2016

ПИВАРА СКОПЈЕ ГО ПОТВРДУВА СВОЈОТ ОДРЖЛИВ И ОДГОВОРЕН БИЗНИС МОДЕЛ

Пивара Скопје и оваа година со голема посветеност се приклучи кон одбележувањето на Светскиот ден на одговорна консумација на пиво – 16 септември. Иницијативата за ваков ден на кој на глобално ниво...

16 септември 2016

KEY ON THE ROAD TO SUCCESS IS TO HAVE YOUR OWN IDENTITY AND TO STAY TRUE TO YOUR SELF

Branka Slaveska is one of the top 150 HEINEKEN Senior Managers globally. Her success story is an inspiration to many. As a woman and a mother, she speaks about what it takes to have the career of ...

23 март 2016

НАЈВАЖНО Е ДА ИМАТЕ СВОЈ СОПСТВЕН ИДЕНТИТЕТ И ДА ОСТАНЕТЕ ВЕРНИ НА СЕБЕ НА ПАТОТ КОН УСПЕХОТ

Бранка Славеска e на листата од топ 150 сениор-менаџери во HEINEKEN на глобално ниво. Нејзината приказна за успех е инспирација за многумина. Како жена и мајка таа ни раскажува како успева да ја и...

21 март 2016

TOP REASONS TO WORK WITH US

Pivara Skopje is an authentic business story being created by generations of proud Pivarci. Our sense of pride comes from the strong brands we have, the great company culture that streamlines all of u...

25 декември 2015

HEINEKEN, CREATIVE MARKETER OF THE YEAR AT „CANNES LIONS“ 2015

The Cannes Lions International Festival of Creativity has announced that the 2015 Creative Marketer of the Year is awarded to HEINEKEN. The accolade recognises companies who have distinguished thems...

17 декември 2015

HEINЕKEN ПРОГЛАСЕН ЗА КРЕАТИВЕН МАРКЕТЕР НА ГОДИНАТА ОД „CANNES LIONS“ 2015

Меѓународниот фестивал на креативноста Cannes Lions објави дека за 2015 HEINEKEN е награден за креативен маркетер на годината.  Признанието ги наградува оние  компании кои се разликуваат со инспирир...

17 декември 2015

HEINEKEN EXPERIMENT WITH ARMIN VAN BUREN

...

10 декември 2015

DANCE MORE, DRINK SLOW

...

19 ноември 2015

ENJOY RESPONSIBLY DAY

On September 18 in Pivara Skopje we have celebrated the International "Day of responsible consumption." The campaign aims is to raise the awareness about responsible consumption and our commitment as ...

18 септември 2015

ДЕН ЗА ОДГОВОРНА КОНСУМАЦИЈА

На 18 Септември во Пивара Скопје го одбележавме меѓународниот “Ден за одговорна консумација”. Кампањата има за цел да ја подигне свесноста за одговорна консумација и нашата обврска како компанија за п...

18 септември 2015

Полна чаша на Instagram